ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
14
33
1
อบ.3
28
20
48
2
รวม อบ.
47
34
81
3
ป.1
50
56
106
3
ป.2
48
39
87
2
ป.3
24
33
57
2
ป.4
41
34
75
2
ป.5
50
45
95
3
ป.6
31
40
71
2
รวมประถม
244
247
491
14
ม.1
45
34
79
2
ม.2
28
32
60
2
ม.3
18
38
56
2
รวมมัธยมต้น
91
104
195
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
382
385
767
23
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...