ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
46
43
89
3
อบ.3
40
36
76
2
รวม อบ.
86
79
165
5
ป.1
35
49
84
3
ป.2
42
34
76
2
ป.3
43
51
94
3
ป.4
26
32
58
2
ป.5
38
43
81
2
ป.6
32
42
74
2
รวมประถม
216
251
467
14
ม.1
26
39
65
2
ม.2
37
44
81
3
ม.3
23
28
51
2
รวมมัธยมต้น
86
111
197
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
388
441
829
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...