ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชำโสม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
31
28
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
36
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...