ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแสลง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
11
25
1
อบ.2
12
18
30
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
38
41
79
3
ป.1
17
26
43
2
ป.2
13
14
27
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
78
94
172
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
135
251
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...