ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแสลง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
11
18
1
อบ.2
33
15
48
2
อบ.3
25
11
36
1
รวม อบ.
65
37
102
4
ป.1
12
15
27
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
16
17
33
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
77
85
162
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
122
264
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...