ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
257
247
504
13
ป.2
256
237
493
13
ป.3
292
268
560
13
ป.4
271
300
571
14
ป.5
258
300
558
13
ป.6
282
289
571
13
รวมประถม
1,616
1,641
3,257
79
ม.1
43
48
91
3
ม.2
37
41
78
3
ม.3
19
22
41
2
รวมมัธยมต้น
99
111
210
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,715
1,752
3,467
87
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...