ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
217
245
462
13
ป.2
256
244
500
13
ป.3
252
238
490
13
ป.4
293
267
560
14
ป.5
267
296
563
14
ป.6
258
297
555
13
รวมประถม
1,543
1,587
3,130
80
ม.1
27
31
58
2
ม.2
41
46
87
3
ม.3
38
40
78
3
รวมมัธยมต้น
106
117
223
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,649
1,704
3,353
88
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...