ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
7
20
1
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
11
24
35
1
รวม อบ.
32
42
74
3
ป.1
12
10
22
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
71
56
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
98
201
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...