ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
4
0
4
1
รวมประถม
27
13
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
25
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...