ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทนาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
26
20
46
3
ป.1
34
24
58
2
ป.2
39
13
52
2
ป.3
16
21
37
1
ป.4
18
18
36
1
ป.5
23
26
49
1
ป.6
20
21
41
1
รวมประถม
150
123
273
8
ม.1
35
23
58
2
ม.2
30
19
49
1
ม.3
18
15
33
1
รวมมัธยมต้น
83
57
140
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
259
200
459
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...