ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
5
13
18
1
รวม อบ.
19
22
41
3
ป.1
23
20
43
3
ป.2
31
19
50
3
ป.3
30
19
49
3
ป.4
23
13
36
3
ป.5
15
23
38
3
ป.6
20
20
40
3
รวมประถม
142
114
256
18
ม.1
27
23
50
3
ม.2
19
22
41
3
ม.3
30
18
48
3
รวมมัธยมต้น
76
63
139
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
237
199
436
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...