ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตาล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
18
13
31
1
รวม อบ.
27
26
53
3
ป.1
8
12
20
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
16
6
22
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
70
52
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
78
175
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...