ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
37
30
67
2
ป.2
33
17
50
2
ป.3
32
26
58
2
ป.4
42
28
70
2
ป.5
25
36
61
2
ป.6
40
22
62
2
รวมประถม
209
159
368
12
ม.1
35
29
64
2
ม.2
30
33
63
2
ม.3
38
12
50
2
รวมมัธยมต้น
103
74
177
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
312
233
545
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...