ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
21
16
37
3
ป.1
11
5
16
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
30
25
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
41
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...