ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
15
22
37
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
19
5
24
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
18
12
30
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
75
58
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
80
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...