ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทองทั่ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
20
10
30
1
รวม อบ.
29
22
51
2
ป.1
28
6
34
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
17
19
36
1
ป.4
8
16
24
1
ป.5
14
10
24
1
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
92
72
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
94
215
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...