ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
13
17
30
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
12
3
15
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
67
37
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
54
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...