ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
17
7
24
1
รวม อบ.
26
13
39
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
59
47
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
60
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...