ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
3
12
15
1
อบ.3
12
4
16
1
รวม อบ.
20
18
38
3
ป.1
17
4
21
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
17
5
22
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
60
38
98
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
31
26
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
82
193
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...