ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
6
18
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
25
19
44
3
ป.1
11
14
25
1
ป.2
17
16
33
1
ป.3
18
15
33
1
ป.4
22
12
34
2
ป.5
14
14
28
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
100
82
182
7
ม.1
16
21
37
2
ม.2
17
15
32
2
ม.3
16
20
36
2
รวมมัธยมต้น
49
56
105
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
157
331
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...