ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
5
12
1
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
27
24
51
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
45
55
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
79
151
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...