ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
26
27
53
3
ป.1
13
6
19
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
63
43
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
70
159
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...