ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
24
20
44
3
ป.1
13
7
20
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
13
4
17
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
55
37
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
57
136
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...