ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
17
15
32
2
ป.1
7
15
22
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
4
0
4
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
25
25
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
40
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...