ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
19
3
22
1
รวมประถม
70
40
110
6
ม.1
12
16
28
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
29
27
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
86
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...