ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกะพง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
17
19
36
3
ป.1
16
6
22
1
ป.2
12
0
12
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
48
21
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
40
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...