ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
13
17
30
1
รวม อบ.
26
26
52
2
ป.1
20
13
33
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
70
63
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
89
185
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...