ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสามผาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
51
36
87
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
18
21
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
70
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...