ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
5
1
6
1
ป.1
8
6
14
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
3
0
3
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
18
23
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
24
47
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...