ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
8
15
23
1
รวม อบ.
12
25
37
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
17
7
24
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
76
45
121
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
29
23
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
93
210
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...