ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
0
2
2
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
13
15
28
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
19
41
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...