ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
21
45
2
อบ.3
41
40
81
2
รวม อบ.
65
61
126
4
ป.1
43
39
82
2
ป.2
35
41
76
2
ป.3
45
43
88
2
ป.4
44
30
74
2
ป.5
45
32
77
2
ป.6
42
41
83
3
รวมประถม
254
226
480
13
ม.1
65
49
114
3
ม.2
57
55
112
3
ม.3
45
46
91
2
รวมมัธยมต้น
167
150
317
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
486
437
923
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...