ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเลียว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
7
12
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
16
14
30
1
รวม อบ.
30
29
59
3
ป.1
12
4
16
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
7
14
21
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
60
48
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
77
167
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...