ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
15
29
1
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
20
7
27
1
รวม อบ.
49
30
79
3
ป.1
15
15
30
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
10
20
30
1
ป.4
7
14
21
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
64
76
140
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
25
23
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
129
267
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...