ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองขุด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
4
0
4
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
14
6
20
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
10
33
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...