ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
7
18
25
1
รวม อบ.
14
29
43
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
41
39
80
6
ม.1
17
3
20
1
ม.2
15
8
23
1
ม.3
13
17
30
1
รวมมัธยมต้น
45
28
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
96
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...