ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าศาลา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
5
8
13
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
0
3
3
1
รวมประถม
18
19
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
27
50
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...