ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
6
6
12
3
ป.1
3
1
4
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
1
0
1
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
0
2
2
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
11
9
20
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
15
32
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...