ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
8
7
15
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
15
8
23
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
15
38
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...