ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาวงกต ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
50
51
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
72
140
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...