ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
21
23
44
2
ป.1
14
17
31
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
18
11
29
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
7
20
27
1
รวมประถม
67
81
148
6
ม.1
13
13
26
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
11
3
14
1
รวมมัธยมต้น
32
20
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
124
244
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...