ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
30
10
40
2
รวม อบ.
43
25
68
3
ป.1
20
16
36
1
ป.2
21
18
39
1
ป.3
20
15
35
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
14
20
34
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
105
94
199
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
24
18
42
2
ม.3
12
9
21
1
รวมมัธยมต้น
44
37
81
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
192
156
348
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...