ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
25
12
37
1
ป.3
21
16
37
1
ป.4
22
16
38
1
ป.5
20
15
35
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
115
88
203
6
ม.1
16
17
33
1
ม.2
15
8
23
1
ม.3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
36
35
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
141
316
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...