ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
23
25
48
3
ป.1
15
13
28
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
16
3
19
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
67
40
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
65
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...