ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
26
15
41
3
ป.1
14
8
22
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
56
48
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
63
145
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...