ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินจำปา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
21
41
2
อบ.3
33
22
55
2
รวม อบ.
53
43
96
4
ป.1
30
35
65
2
ป.2
24
33
57
2
ป.3
21
29
50
2
ป.4
28
23
51
2
ป.5
31
28
59
2
ป.6
24
23
47
1
รวมประถม
158
171
329
11
ม.1
44
43
87
2
ม.2
34
31
65
2
ม.3
31
24
55
2
รวมมัธยมต้น
109
98
207
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
320
312
632
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...