ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
21
19
40
2
อบ.3
20
21
41
2
รวม อบ.
49
49
98
5
ป.1
26
24
50
2
ป.2
22
29
51
2
ป.3
30
20
50
2
ป.4
14
13
27
1
ป.5
23
17
40
1
ป.6
17
12
29
1
รวมประถม
132
115
247
9
ม.1
19
16
35
1
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
19
16
35
1
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
200
180
380
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...