ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
11
22
1
อบ.2
17
13
30
1
อบ.3
20
20
40
2
รวม อบ.
48
44
92
4
ป.1
20
22
42
2
ป.2
12
14
26
1
ป.3
10
20
30
1
ป.4
23
17
40
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
16
16
32
1
รวมประถม
94
103
197
7
ม.1
11
11
22
1
ม.2
18
15
33
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
29
26
55
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
173
344
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...