ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
18
7
25
1
รวม อบ.
26
14
40
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
53
48
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
62
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...