ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
9
31
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
36
19
55
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
49
50
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
69
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...