ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองครก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
18
22
40
1
ป.2
18
14
32
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
87
79
166
6
ม.1
15
21
36
1
ม.2
16
12
28
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
43
44
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
136
277
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...