ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
29
15
44
2
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
32
22
54
2
รวม อบ.
72
44
116
5
ป.1
42
26
68
2
ป.2
40
16
56
2
ป.3
30
41
71
2
ป.4
40
35
75
2
ป.5
43
36
79
2
ป.6
26
25
51
2
รวมประถม
221
179
400
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
293
223
516
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...