ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดขุนซ่อง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
18
31
1
อบ.2
14
28
42
2
อบ.3
19
23
42
2
รวม อบ.
46
69
115
5
ป.1
26
24
50
2
ป.2
32
10
42
2
ป.3
22
30
52
2
ป.4
23
18
41
2
ป.5
35
17
52
2
ป.6
29
31
60
2
รวมประถม
167
130
297
12
ม.1
32
23
55
2
ม.2
20
22
42
2
ม.3
13
20
33
2
รวมมัธยมต้น
65
65
130
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
278
264
542
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...