ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
13
24
1
อบ.2
7
27
34
1
อบ.3
18
18
36
1
รวม อบ.
36
58
94
3
ป.1
21
18
39
1
ป.2
19
24
43
1
ป.3
18
19
37
1
ป.4
22
17
39
1
ป.5
20
19
39
1
ป.6
24
15
39
1
รวมประถม
124
112
236
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
170
330
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...