ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประแกต ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
10
10
20
3
ป.1
2
5
7
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
23
28
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
38
71
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...