ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกวัด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
13
18
31
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
33
27
60
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
29
14
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
59
134
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...