ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองแหวน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
28
19
47
2
ป.1
15
5
20
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
19
9
28
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
73
58
131
6
ม.1
11
13
24
1
ม.2
16
9
25
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
34
32
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
109
244
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...