ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
33
36
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
46
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...