ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนาซา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
2
10
1
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
15
4
19
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
0
2
2
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
11
15
26
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
19
45
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...