ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
11
23
1
อบ.2
15
10
25
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
40
34
74
3
ป.1
18
12
30
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
12
18
30
1
ป.4
17
18
35
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
79
75
154
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
7
12
19
1
ม.3
10
20
30
1
รวมมัธยมต้น
30
42
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
151
300
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...