ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังหิน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
11
14
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
7
19
26
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
28
34
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
53
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...